Gıda Mühendisliği Bölümü, Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy 33342, Mersin, Türkiye
Arama:

Site
Mersin Üniv.
D e r s  İ ç e r i k l e r i
 
GM 336
KİNETİK VE REAKTÖR TASARIMI
ECTS Kredisi: 4
6. Dönem
Zorunlu
Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Ferruh Erdoğdu
İçerik:
Kimyasal tepkimelerin termodinamiği. Homojen tepkimelerin kinetiği. Hız teorileri. Hız eşitliklerinin analizi. Reaktör tasarımına giriş. Kesikli reaktör verilerinin analizi. İdeal reaktörler. Heterojen reaktörler. Katalizli tepkimeler.
Değerlendirme::
2 ara sınav ve 1 final sınavı
Ara sınav notu (%40) + Final sınav notu (%60) = Başarı notu
Ön şart:
Yok

 
Ana Sayfa
Personel
Öğrenciler
Dersler
Laboratuvarlar
Hizmetler
Erasmus
Gıda Topluluğu
Akademik Takvim
Ders Programı
Mezunlar
İş İlanları
İletişim
 
Get Adobe Reader