Gıda Mühendisliği Bölümü, Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy 33342, Mersin, Türkiye
Arama:

Site
Mersin Üniv.
D e r s  İ ç e r i k l e r i
 
MET301
Malzeme Bilimi
ECTS Kredisi: 3
5. Dönem
Zorunlu
Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Ahmet Baldan
İçerik:
Atomik yapı ve atomik bağlar. Moleküler yapı. Polimer moleküller. Kristal sistemler ve kristal yapı. Amorf yapı. X- ray analizleri. Metal fazlası alaşımlar. Katılarda faz dağılımı. Denge diyagramları. Katı fazda tepkimeler. Malzemenin mekanik, elektriksel, manyetik ve ısıl özellikleri. Malzemenin kararlılığı. Korozyon.
Değerlendirme::
2 ara sınav ve 1 final sınavı
Ara sınav notu (%40) + Final sınav notu (%60) = Başarı notu
Ön şart:
Yok

 
Ana Sayfa
Personel
Öğrenciler
Dersler
Laboratuvarlar
Hizmetler
Erasmus
Gıda Topluluğu
Akademik Takvim
Ders Programı
Mezunlar
İş İlanları
İletişim
 
Get Adobe Reader