Gıda Mühendisliği Bölümü, Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy 33342, Mersin, Türkiye
Arama:

Site
Mersin Üniv.
H i z m e t l e r
 
KİMYASAL ANALİZLER
% 10 'luk HCl'de Çözünmeyen Kül Tayini
Asitte Çözünmeyen Madde Tayini
Ekstrakte Edilen Yağda Acılık
Ekstrakte Edilen Yağda Aldehit Sayısı
Ekstrakte Edilen Yağlarda Asit Sayısı
Ekstrakte Edilen Yağlarda Peroksit Sayısı
Ekstrakte Edilen Yağlarda Sabunlaşma Sayısı
Ekstrakte Edilen Yağlarda Serbest Yağ Asitliği (FFA)
Eterde Çözülmeyen Yabancı Madde İle (%) Kül Tayini
Fenolik Maddeler Tayini
Hidroksimetil Furfurol Tayini
İnvert Şeker Tayini (Kolorimetrik)
Kül Tayini
Külde Kalevilik
Nişasta Aranması
Nişasta Miktarı
Nişasta Tayini
Peroksidaz Testi
Protein Tayini
Selüloz Tayini
Suda Çözünen Ekstrakt Tayini
Suda Çözünmeyen Madde Tayini
Şeker Tayini (Toplam Şeker)
Ticari Glikoz Aranması
Toplam Asit Tayini
Tuz Tayini
Yağ Tayini

HPLC ANALİZLERİ
Amino Asitler
Antosiyaninler
Şeker Analizleri
Organik Asitler
Nitrat (Gıdalarda)
Nitrit (Gıdalarda)
Sülfat (Gıdalarda)

FİZİKSEL ANALİZLER
% Doldurma Oranı
1000 Dane Ağırlığı
Bağıl Yoğunluk
Boylama
Bozuk Dane, Yabancı Madde Tayini
Böcek Aranması
Böcek Yeniği, Ölü Böcek ve Diğer Parazitler
Brüt ve Net Ağırlık Kontrolü
Camsı Dane Oranı
Çözünebilme Oranı
Dane/Kg. Sayısı Tayini
Diğer Hububatlar
Elek Analizi
Et Çekirdek Oranı
Etiket ve Ambalaj Kontrolü
Hektolitre Ağırlığı
Hububatta Fiziksel Analizler(yabancı madde, hasarlı tane, diğer
hububat, bozuk tane v.s.)
Kırık Dane %
Kirlilik Analizi
Kuru Meyve Ağırlığı Oranı
Meyve Ağırlığı Oranı Tayini
Organoleptik Analizler (duyusal)
Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre ile)
Özürlü Tane Oranı
Özürlü Dane Tayini
Pişme Durumu
Refraktometre İndisi
Refraktometrik Kuru Madde Tayini (Kırılma İndisi)BRİX
Rutubet Tayini
Salamuranın Görünüşü
Süzme Ağırlığı
Toplam katı madde (Buharlaştırma kalıntısı)
Yabancı Maddeler
Yumurtada Fiziksel Analizler

KATKI MADDELERİ ANALİZLERİ
Yapay gıda boyası
Klorür Tayini
Kükürt dioksit (Toz şeker,şarap,bira)
Kükürt dioksit (Kuru kayısı,vb.)
Kükürt dioksit (Kahve)
Nitrat (Et Ürünleri)(Spektrofotometrik)
Nitrit (Et Ürünleri)(Spektrofometrik)
Nitrat (Su)(Spektrofometrik)
Nitrit (Su)(Spektrofometrik)
Toplam Sertlik

MİNERAL ANALİZLERİ
Fe Analizi
Cl Analizi
Na Analizi

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
Bacillus cereus
Clostrodium perfiringens
E.coli 0157:H7
Enterobacter Sayımı
Fekal Streptococcus Sayımı
Koliform ve E.coli Aranması
Maya-Küf Sayımı
Mezofilik Aerobik Bakteri
Osmofilik Maya Sayımı
Rope Sporu Aranması
Shigella Aranması
Staphylococcus aureus Aranması
Termofilik Aerobik Bakteri Aranması
Koliform,Fekal Koliform ve E.coli Aranması
Katı Besiyerinde Koliform Aranması
Katı Besiyerinde E.coli Aranması
Staphylococcus aureus Sayımı
Salmonella spp Tayini
Küf-Maya Aranması
Fekal Streptococcus spp Tayini
 
Ana Sayfa
Personel
Öğrenciler
Dersler
Laboratuvarlar
Hizmetler
Erasmus
Gıda Topluluğu
Akademik Takvim
Ders Programı
Mezunlar
İş İlanları
İletişim